Świętokrzyski Oddział 

Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

     

  

Aktualności

 

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych

 

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego

 

Członkowie Oddziału Świętokrzyskiego

 

Statut

 

Zdjęcia

 

 

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jest organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się badaniami naukowymi związanymi z promieniowaniem jonizującym jak również elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Celem Towarzystwa jest między innymi popieranie rozwoju badań radiacyjnych oraz ich popularyzacja.

 

  

       

Adres do korespondencji:             

Zakład Radiobiologii i Immunologii

Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
tel.: (041) 349-62-98; fax: (041) 349-62-92; radiobiologia@ujk.edu.pl

 

 

 

 

Last updated 01.03.2016