Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

baner

Informacje


Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jest organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się badaniami naukowymi związanymi z promieniowaniem jonizującym jak również elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Celem Towarzystwa jest między innymi popieranie rozwoju badań radiacyjnych oraz ich popularyzacja.

ptbr

Kontakt


Zakład Radiobiologii i Immunologii
Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
tel.: (041) 349-62-98; fax: (041) 349-62-92; radiobiologia@ujk.edu.pl